1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training    

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  mediul educational  legislatie  Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare   

Cursuri
Cariera
Resurse
Editor
Asistent
Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar   Asistent online:

 Pentru cautare īn pagina, apasati <Ctrl>-F
 Pentru marimea textului, apasati "View" din meniu
 

 

Hotarāre nr. 779 din 09/23/1999
aprobarea constituirii Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare
Monitorul Oficial nr. 473 din 09/30/1999

Īn temeiul Art. 107. alin. (1) din Constitutia Romaniei si al alin. (5) din partea A a anexei 2 la O.G. 24/1994 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romānia si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma invatamantului preuniversitar, semnat la Washington la 23-05-1994. aprobata prin Legea 126/1994,

Guvernul Romāniei hotaraste:

Art. 1. Se aproba constituirea Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare - COSA, ca organism tripartit - Guvern, patronate, sindicate - autonom, permanent, neguvernamental, nonprofit, de interes public national, cu personalitate juridica, abilitat sa dezvolte un sistem nou de evaluare si certificare a competentelor profesionale, bazate pe standarde ocupationale.

Art. 2. Sediul Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare este in municipiul Bucuresti, in imobilul din str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, aflat in administrarea Ministerului Educatiei Nationale.

Art. 3. (1) Scopul Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare este crearea cadrului institutional care sa permita asigurarea fortei de munca, pregatita, evaluata si certificata pe baza de standarde ocupationale. (2) Pentru realizarea scopului sau Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare este abilitat sa asigure calitatea sistemului propus si sa emita certificate de competenta profesionala.

Art. 4. Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei hotarari, precum si ale regulamentului de organizare si functionare intocmit in conformitate cu prevederile Acordului de imprumut dintre Romānia si Banca internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma invatamantului preuniversitar, semnat la Washington la 23-05-1994.

Art. 5. Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare, ca organism tripartit in care partile interesate hotarasc de comun acord asupra standardelor ocupationale si modalitatilor de certificare (atestare), are urmatoarele atributii: a) elaboreaza criterii specifice si proceduri unitare privind elaborarea standardelor ocupationale; b) aproba noi standarde ocupationale, modifica si anuleaza standardele ocupationale existente; c) acrediteaza, pe baza criteriilor proprii, institutii care pot sa elaboreze standarde ocupationale; d) elaboreaza metodologia de desfasurare a evaluarii competentelor profesionale pe baza standardelor ocupationale; e) certifica evaluatori de competente profesionale pe baza standardelor ocupationale; poate selecta si pregati evaluatori de competente profesionale; f) emite certificate de competente profesionale sub sigla COSA; g) acrediteaza, utilizand criteriile proprii, institutii care pot sa efectueze evaluarea competentelor profesionale pe baza standardelor ocupationale; h) dezvolta banci de date care vor cuprinde standardele ocupationale, centrele de evaluare acreditate, institutiile acreditate sa elaboreze standarde ocupationale, evaluatorii certificati si certificatele personale de competente profesionale; i) reprezinta si sustine interesele Romaniei in domeniul certificarii competentelor profesionale pe plan international; j) participa, la solicitare, la pregatirea actelor normative prin care sunt transpuse in legislatia romana directivele europene in domeniul certificarii competentelor profesionale: k) efectueaza activitati de pregatire, transfer de cunostinte si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate; l) comercializeaza standarde ocupationale. documerltatii de specialitate, cu respectarea prevederilor legate si a celor stipulate in conventiile internationale incheiate; m) indeplineste orice alte atributii si obligatii ce decurg din actele normative in vigoare care sunt legate de obiectul sau de activitate.

Art. 6. (1) Structura organizatorica a Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare cuprinde: a) adunarea generala; b) consiliul de administratie, compus din 9 membri, din care un presedinte si 2 vicepresedinti, ales de adunarea generala; c) departamente functionale. (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile structurii organizatorice vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 7. Patrimoniul Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare este format din bunurile achizitionate in baza O.G. 24/1994 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romānia si Banca internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma invatamantului preuniversitar, semnat la Washington la 23-05-1994.

Art. 8. Cheltuielile privind organizarea si functiorarea Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare se asigura prin Acordul de imprumut dintre Romānia si Banca internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma invatamantului preuniversitar, semnat la Washington la 23-05-1994, si prin veniturile din serviciile prestate, din subscriptii, sponsorizari si din alte surse permise de lege.

Art. 9. Regulamentul de orgarlizare si functionare a Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare va fi elaborat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si va fi aprobat de Adunarea generala a Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare

Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar

    Cursuri gratuite    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC Romānia, 2001-2004
www.1educat.ro

Gazduire: HostX (oferte de hosting)