1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training    

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  mediul educational  legislatie  formarea profesionala continua   

Cursuri
Cariera
Resurse
Editor
Asistent
Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar   Asistent online:

 Pentru cautare īn pagina, apasati <Ctrl>-F
 Pentru marimea textului, apasati "View" din meniu
 

 

Lege 133 din 07/21/2000
aprobarea O.G. 102/1998 privind formarea profesionala continua prin sistemul educational
Monitorul Oficial nr. 346 din 07/25/2000

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic.

Se aproba O.G. 102/27-08-1998 privind formarea profesionala continua prin sistemul educational, emisa in temeiul Art. 1. pct. 10 lit. g) din Legea 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in M.Of. 321/28-08-1998, cu urmatoarele modificari:

1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins: "Ordonanta privind organizarea si functionarea sistemul de educatie permanenta prin institutiile educationale".

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. Educatia permanenta si promovarea sociala a persoanei se realizeaza, in conditiile prezentei ordonante, prin institutii educationale, in corelare cu nevoile individuale si cu cerintele si exigentele economiei de piata si ale practicii sociale intr-o societate democratica."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. (1) Educatia permanenta prin sistemul educational se realizeaza prin programe specifice, initiate si organizate de institutii publice si private cu activitate in domeniu, in spiritul parteneriatului social, utilizandu-se metode interactive cu accent pe demersurile multimedia: educatie prin corespondenta, educatie la distanta, videoconferinte, instruire asistata de calculator si altele. (2) Finantarea cheltuielilor legate de derularea acestor, programe se asigura din alocatii de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, contributii ale participantilor, organizatii sindicale si patronale, din Fondul national al formarii profesionale, constituit in conditiile legii, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, din fonduri existente cu aceasta destinatie, precum si din alte surse."

4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. (1) Educatia permanenta prin sistemul educational asigura: a) completarea educatiei de baza, prin educatie recurenta sau compensatorie; b) formarea profesionala continua prin: perfectionarea pregatirii profesionale si dobandirea unor noi calificari profesionale; c) educatia civica prin dobandirea competentelor si a atitudinilor necesare exercitarii drepturilor si asumarii responsabilitatilor sociale ale fiecarui cetatean; d) educarea, cultivarea aptitudinilor si a intereselor individuale ale cetateanului pentru indeplinirea unui rol social activ. (2) Educatia permanenta prin sistemul educational se poate realiza prin participarea celor interesati la programele organizate in cadrul institutional sau prin studiu individual. Examinarea finala si certificarea se realizeaza in conditiile legii."

5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. Educatia permanenta prin sistemul educational se realizeaza prin institutii educationale organizate ca persoane juridice de drept public sau privat, in conditiile legii: a) unitati si institutii de invatamant din sistemul preuniversitar si superior; b) scoli populare de arta, universitati populare, case de cultura, camine culturale, centre de cultura, biblioteci, muzee, case si cluburi ale tineretului sau sindicatelor, alte institutii publice si private; c) centre pentru formare profesionala continua din sistemul Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Culturii, al altor ministere ori din subordinea autoritatilor publice locale; d) organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale."

6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. Metodologia, criteriile de autorizare a institutiilor in domeniul educatiei permanente prin sistemul educational, precum si modalitatile de examinare finala si certificare a pregatirii profesionale sunt elaborate, in conditiile legii, de catre: a) Ministerul Educatiei Nationale, pentru programele mentionate la Art. 3. alin. (1) lit. a); b) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, pentru programele mentionate la Art. 3. alin. (i) lit. b), c) Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Culturii si institutiile interesate, pentru programele mentionate la Art. 3. alin. (1) lit. c) si d); d) Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru programele de formare profesionala continua."

7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. (1) Institutiile educationale prevazute la Art. 4. pot elibera, in conditiile prevazute la Art. 5. si ale celorlalte prevederi legale in vigoare, diplome educationale sau certificate de absolvire, dupa caz, cu evidentierea competentelor dobandite. (2) Diplomele educationale si certificatele de absolvire pot avea, dupa caz, valabilitate nationala sau locala."

8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. Educatia permanenta prin sistemul educational este asigurata de catre formatori, specialisti pe domenii, din tara sau din strainatate, remunerati conform legislatiei in materie."

9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. Organizarea si durata programelor de educape permanenta prin sistemul educational, pe domenii de activitate, se realizeaza in conformitate cu normele metodologice emise de institutiile prevazute la Art. 5.

Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar

    Cursuri gratuite    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC Romānia, 2001-2004
www.1educat.ro

Gazduire: HostX (oferte de hosting)