1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training    

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  mediul educational  legislatie  legea īnvatamāntului, partea I   

Cursuri
Cariera
Resurse
Editor
Asistent
Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar   Asistent online:

 Pentru cautare īn pagina, apasati <Ctrl>-F
 Pentru marimea textului, apasati "View" din meniu
 

 

Legea Īnvatamāntului
(1) - art. 1-69

(2) - art. 70-115, (3) - art. 116-185

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

TITLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de īnvatamānt.

Art. 2. - In Romānia, īnvatamāntul constituie prioritate nationala.

Art. 3. - (1) Īnvatamāntul urmareste realizarea idealului educational intemeiat pe traditiile umaniste, pe valorile democratiei si pe aspiratiile societatii romanesti si contribuie la pastrarea identitatiinationale. (2) Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si creative.

Art. 4. - (1) Īnvatamāntul are ca finalitate formarea personalitatii umane, prin: a) insusirea cunostintelor stiintifice, a valorilor culturii nationale si universale; b) formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor afective si a abilitatilor practice prin asimilarea de cunostinte umaniste, stiintifice, tehnice si estetice; c) asimilarea tehnicilor de munca intelectuala, necesare instruirii si autoinstruirii pe durata intregii vieti; d) educarea in spiritul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, al demnitatii si al tolerantei, al schimbului liber de opinii; e) cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice, a respectului pentru natura si mediul inconjurator; f) dezvoltarea armonioasa a individului, prin educatie fizica, educatie igienico-sanitara si practicarea sportului; g) profesionalizarea tinerei generatii pentru desfasurarea unor activitati utile, producatoare de bunuri materiale si spirituale. (2) Īnvatamāntul asigura cultivarea dragostei fata de tara, fata de trecutul istoric si de traditiile poporului roman. (3) Finalitatile scolii romanesti se realizeaza prin strategii si tehnici moderne de instruire si educare, sustinute de stiintele educatiei si practica scolara, conform obiectivelor fiecarui nivel de īnvatamānt.

Art. 5. - (1) Cetatenii Romaniei au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de īnvatamānt, indiferent de conditia sociala si materiala, de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa. (2) Statul promoveaza principiile īnvatamāntului democratic si garanteaza dreptul la educatia diferentiata, pe baza pluralismului educational.

Art. 6. - Īnvatamāntul general obligatoriu este de 8 clase. Frecventarea obligatorie a īnvatamāntului de 8 clase inceteaza la varsta de 16 ani.

Art. 7. - (1) Īnvatamāntul de stat este gratuit. (2) Pentru unele activitati se pot percepe taxe, in conditiile stabilite de prezenta lege. (3) Īnvatamāntul de stat este finantat de la bugetul de stat si de la bugetele locale. Fondurile destinate īnvatamāntului sunt nominalizate distinct in bugetul de stat si in bugetele locale. (4) Īnvatamāntul poate fi finantat si de catre agenti economici. (5) Īnvatamāntul poate fi sustinut prin burse, credite de studii, taxe, donatii, sponsorizari, surse proprii si alte surse legale. (6) Statul ii sprijina material, cu precadere, pe elevii si studentii care obtin rezultate foarte bune la invatatura si dovedesc aptitudini deosebite pentru formarea lor in domeniul unei profesiuni. (7) Statul si alti factori interesati subventioneaza activitatile de performanta, de nivel national si international, ale elevilor si studentilor. (8) Institutiile si unitatile de īnvatamānt sunt persoane juridice, cu exceptia scolilor care au numai clasele I-IV.

Art. 8. - (1) Īnvatamāntul de toate gradele se desfasoara in limba romana. In fiecare localitate se organizeaza si functioneaza clase cu limba de predare romana. (2) Dreptul persoanelor apartinand minoritatilor nationale de a invata limba lor materna si dreptul de a putea fi instruite in aceasta limba sunt garantate, in conditiile prezentei legi. (3) Studiul si insusirea in scoala a limbii romane, ca limba oficiala de stat, sunt obligatorii pentru toti cetatenii romani, indiferent de nationalitate. (4) Atat in īnvatamāntul de stat, cat si in cel particular, documentele scolare oficiale se intocmesc in limba romana.

Art. 9. - (1) Planurile īnvatamāntului primar, gimnazial, liceal si profesional includ religia ca disciplina scolara. In īnvatamāntul primar religia este disciplina obligatorie, in īnvatamāntul gimnazial este optionala, iar in īnvatamāntul liceal si profesional este facultativa. Elevul, cu acordul parintelui sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia si confesiunea. (2) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Īnvatamāntului organizarea unui īnvatamānt specific, corespunzator necesitatilor de pregatire a personalului de cult, numai pentru absolventii īnvatamāntului gimnazial sau liceal, dupa caz. Ele raspund de elaborarea programelor de studii, care se aproba de catre Secretariatul de Stat pentru Culte si de Ministerul Īnvatamāntului.

Art. 10. - (1) Reteaua unitatilor si institutiilor īnvatamāntului de stat este organizata si aprobata de Ministerul Īnvatamāntului, in concordanta cu dinamica demografica si cu necesitatile de formare profesionala, actuale si de perspectiva. (2) Autoritatile locale si agentii economici pot infiinta si finanta unitati scolare, in conditiile legii. (3) Ministerul Īnvatamāntului poate aproba organizarea de unitati si institutii de īnvatamānt in care predarea sa se faca in limbi de circulatie internationala, in conditiile prezentei legi. In aceste scoli, Limba si literatura romana, Istoria romanilor si Geografia Romaniei se predau si se examineaza in limba romana. (4) Ministerul Īnvatamāntului poate aproba organizarea de unitati de īnvatamānt sau clase constituite din elevi capabili de performante. (5) In conditiile prezentei legi, se pot organiza unitati de īnvatamānt cu predarea in limba romana, pe langa oficiile diplomatice si institutiile culturale ale Romaniei in strainatate. (6) Ministerul Īnvatamāntului, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, are obligatia sa sprijine īnvatamāntul in limba materna in tarile in care traiesc romani, cu respectarea legislatiei statului respectiv.

Art. 11. - (1) Īnvatamāntul nu se subordoneaza scopurilor si doctrinelor promovate de partide sau de alte formatiuni politice. (2) In unitatile si spatiile de īnvatamānt se interzic crearea si functionarea partidelor sau altor formatiuni politice, precum si desfasurarea activitatilor de organizare si propaganda politica. (3) In īnvatamānt se interzice prozelitismul religios. (4) In spatiile destinate procesului de īnvatamānt, in unitati de cercetare stiintifica, biblioteci, edituri si tipografii ale institutiilor de īnvatamānt, in camine, internate, cantine, cluburi, case de cultura ale studentilor, case ale corpului didactic, case universitare, tabere scolare, baze si complexe cultural-sportive, palate si cluburi ale copiilor si elevilor sunt interzise activitatile care incalca normele generale de moralitate, primejduind sanatatea fizica sau psihica a tineretului.

Art. 12. - (1) Ministerul Īnvatamāntului, pe baza consultarii celorlalte institutii si ministere interesate, proiecteaza, fundamenteaza si aplica strategia globala a īnvatamāntului, stabileste obiectivele sistemului de īnvatamānt in ansamblul sau, precum si obiectivele educationale pe niveluri si profiluri de īnvatamānt. (2) Organizarea si continutul īnvatamāntului nu pot fi structurate dupa criterii exclusiviste si discriminatorii de ordin ideologic, politic, religios sau etnic. Nu sunt considerate a fi structurate dupa criterii exclusiviste si discriminatorii unitatile si institutiile de īnvatamānt create din nevoi de ordin religios sau lingvistic, in care predarea corespunde alegerii parintilor sau tutorilor legal instituiti ai elevilor. (3) Ministerul Īnvatamāntului, consultand factorii interesati in organizarea unor forme si tipuri specifice de īnvatamānt, raspunde de elaborarea planurilor de īnvatamānt, programelor analitice si a manualelor scolare pentru īnvatamāntul preuniversitar. In īnvatamāntul superior, planurile de īnvatamānt si programele analitice se stabilesc conform autonomiei universitare si standardelor nationale.

Art. 13. - Autonomia universitara este garantata.

Art. 14. - Alternativele educationale pot fi organizate in sistemul de īnvatamānt de stat si particular, pe baza evaluarii si validarii lor de catre Ministerul Īnvatamāntului.

TITLUL II
Sistemul national de īnvatamānt

Capitolul I
Dispozitii comune

Art. 15. - (1) Sistemul national de īnvatamānt este constituit din ansamblul unitatilor si institutiilor de īnvatamānt de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitatii de instruire si educare. (2) Sistemul national de īnvatamānt cuprinde unitati si institutii de īnvatamānt, de stat si particulare. (3) Privatizarea institutiilor si unitatilor de īnvatamānt de stat este interzisa. (4) Īnvatamāntul este organizat pe niveluri, asigurand coerenta si continuitatea instruirii si educatiei, in concordanta cu particularitatile de varsta si individuale. (5) Sistemul national de īnvatamānt are urmatoarea structura: a) īnvatamānt prescolar: grupele mica, mijlocie si mare, de pregatire pentru scoala; b) īnvatamānt primar: clasele I-IV; c) īnvatamānt secundar: īnvatamānt gimnazial: clasele V-VIII; īnvatamānt profesional; īnvatamānt liceal: clasele IX-XII (XIII); d) īnvatamānt postliceal; e) īnvatamānt superior: īnvatamānt universitar; īnvatamānt postuniversitar; f) educatie permanenta. (6) Īnvatamāntul prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal formeaza īnvatamāntul preuniversitar. (7) Īnvatamāntul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele scolare, Ministerului Īnvatamāntului, iar īnvatamāntul superior este coordonat de Ministerul Īnvatamāntului, cu respectarea autonomiei universitare. (8) Formele de organizare a īnvatamāntului sunt: īnvatamānt de zi, seral si fara frecventa. (9) In sistemul educatiei permanente se poate practica īnvatamāntul prin corespondenta sau la distanta. (10) Īnvatamāntul general obligatoriu, care cuprinde īnvatamāntul primar si gimnazial, este īnvatamānt de zi. (11) In sistemul de īnvatamānt pot functiona unitati-pilot si de aplicatie. (12) In raport cu conditiile existente, pot functiona grupuri scolare in care se organizeaza īnvatamānt profesional, liceal si postliceal, cu o conducere unica.

Art. 16. - (1) Sistemul national de īnvatamānt are caracter deschis, asigurand posibilitatea trecerii de la un profil la altul, in conditiile stabilite prin regulament. (2) Elevii si studentii cu aptitudini si performante scolare exceptionale pot promova doi ani de studii intr-un an scolar sau universitar.

Art. 17. - (1) Ministerul Īnvatamāntului, inspectoratele scolare si autoritatile administratiei publice locale asigura conditiile necesare pentru ca elevii sa frecventeze cursurile primare si gimnaziale, de regula, in localitatile in care acestia domiciliaza. (2) In situatii justificate, elevilor din īnvatamāntul primar si gimnazial, scolarizati intr-o alta localitate, li se asigura, dupa caz, servicii de transport, masa si internat, cu sprijinul Ministerului Īnvatamāntului, al autoritatilor administratiei publice locale, al agentilor economici, al comunitatilor locale, al societatilor de binefacere, al altor persoane juridice sau fizice.

Capitolul II
Īnvatamāntul prescolar

Art. 18. - (1) Īnvatamāntul prescolar se organizeaza pentru copii in varsta de 3-7 ani, in gradinite de copii cu program normal, prelungit si saptamanal. (2) Gradinitele se infiinteaza de catre inspectoratele scolare. (3) Agentii economici si alte persoane juridice, precum si persoanele fizice pot infiinta si finanta gradinite, cu acordul inspectoratelor scolare, in conditiile legii.

Art. 19. - Pentru asigurarea continuitatii intre īnvatamāntul prescolar si cel primar se instituie si se vor generaliza treptat grupele pregatitoare pentru scoala, cuprinzand copii de 5-6 (7) ani. Costurile scolarizarii vor fi suportate de catre Ministerul Īnvatamāntului.

Capitolul III
Īnvatamāntul primar

Art. 20. - (1) Īnvatamāntul primar se organizeaza ca īnvatamānt de zi si functioneaza, de regula, cu program de dimineata, in cadrul scolilor cu clasele I-IV, I-VIII sau I-XII (XIII). (2) In clasa I sunt inscrisi copiii care implinesc varsta de 7 ani in anul calendaristic respectiv. (3) La cererea parintilor sau a sustinatorilor legali, pot fi inscrisi in clasa I si copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data inceperii anului scolar, daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare. (4) Ministerul Īnvatamāntului poate aproba organizarea unor clase constituite din copii care, din diferite motive, nu au absolvit, pana la varsta de 14 ani, primele patru clase ale īnvatamāntului general obligatoriu.

Capitolul IV
Īnvatamāntul secundar

Sectiunea 1
Īnvatamāntul gimnazial

Art. 21. - (1) Īnvatamāntul gimnazial functioneaza in cadrul scolilor cu clasele I-VIII sau I-XII (XIII). (2) In mod exceptional, īnvatamāntul gimnazial se poate organiza si ca īnvatamānt seral sau fara frecventa, pentru persoanele care au depasit cu mai mult de 2 ani varsta corespunzatoare clasei.

Art. 22. - (1) Studiile gimnaziale se incheie cu sustinerea unui examen de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de catre Ministerul Īnvatamāntului, la urmatoarele discipline: Limba si literatura romana, Matematica, Istoria romanilor si Geografia Romaniei. Elevii apartinand minoritatilor nationale, care frecventeaza cursurile gimnaziale in limba materna, sustin si o proba la Limba si literatura materna. (2) In caz de nepromovare a examenului de capacitate, acesta poate fi sustinut in oricare dintre sesiunile ulterioare. (3) Elevilor care promoveaza examenul de capacitate li se acorda certificat de capacitate. Celor care nu promoveaza examenul de capacitate li se elibereaza, la cerere, copie de pe foaia matricola.

Sectiunea a 2-a
Īnvatamāntul liceal

Art. 23. - (1) Īnvatamāntul liceal cuprinde clasele IX-XII (XIII) - īnvatamānt de zi - si clasele IX-XIII - īnvatamānt seral sau fara frecventa. (2) Reteaua liceelor de stat este aprobata de Ministerul Īnvatamāntului, la propunerea inspectoratelor scolare si, dupa caz, cu consultarea altor factori interesati, fiind publicata inaintea examenului de capacitate; numarul de locuri si de clase se aproba anual, in functie de cerintele locale si nationale. (3) Īnvatamāntul liceal seral si fara frecventa, cu clasele IX-XIII, functioneaza in liceele stabilite de inspectoratele scolare.

Art. 24. - (1) Īnvatamāntul liceal functioneaza, de regula, cu urmatoarele profiluri: teoretic - real si umanist -, informatic, pedagogic, tehnic, economic, administrativ, agricol, silvic, agromontan, militar, de arta, sportiv si teologic. (2) Liceele se organizeaza cu unul sau mai multe profiluri. In cadrul acestor profiluri se pot organiza, cu aprobarea Ministerului Īnvatamāntului, clase cu specializari mai restranse si clase speciale pentru elevi cu aptitudini si performante exceptionale. (3) La liceele de specialitate care, pe langa diploma de bacalaureat, elibereaza si atestat profesional, durata studiilor poate fi si de 5 ani si este stabilita prin hotarare a Guvernului.

Art. 25. - (1) Admiterea elevilor in īnvatamāntul liceal se face prin concurs, care se desfasoara pe baza unei metodologii elaborate de catre Ministerul Īnvatamāntului. (2) La concursul de admitere in īnvatamāntul liceal se pot inscrie absolventii de gimnaziu cu certificat de capacitate. (3) Inscrierea la concursul de admitere in īnvatamāntul liceal de zi se poate face in primii 2 ani de la absolvirea gimnaziului, daca la data inceperii anului scolar elevul nu depaseste varsta de 17 ani. (4) Concursul de admitere in liceu consta in urmatoarele probe: a) Limba si literatura romana - scris; b) Limba si literatura materna - scris, proba sustinuta de candidatii care se inscriu la concursul de admitere pentru clase cu limbi de predare ale minoritatilor nationale; c) Matematica - scris; pentru profilurile teoretic-umanist, teologic, de arta si sportiv se poate alege, in locul Matematicii, o disciplina din profilul liceului - scris; d) probe de aptitudini specifice pentru anumite tipuri de licee, stabilite in metodologie; aceste probe se sustin inaintea concursului de admitere si au caracter eliminatoriu.

Art. 26. - (1) Studiile liceale se incheie cu examen de bacalaureat, diversificat in functie de profilul liceului, de profilul clasei si de optiunea elevului. Examenul de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe: a) Limba si literatura romana - scris si oral; b) Limba si literatura materna - scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale; c) Matematica - scris; pentru profilurile teoretic-umanist, teologic, de arta si sportiv se poate alege, in locul Matematicii, o disciplina socioumana - scris; d) Istoria romanilor - oral; e) una dintre limbile straine de circulatie internationala studiate in licee - oral; f) o proba la alegere dintre: Fizica, Chimie, Biologie, Geografia Romaniei - oral; g) o disciplina de profil sau optionala, la alegere, alta decat cea din probele sustinute anterior - oral. (2) Promovarea disciplinei de profil si a unei probe practice, insotita de o lucrare de specialitate, da dreptul la obtinerea atestatului profesional. (3) Lista disciplinelor socioumane, de profil si optionale, nenominalizate la alin. (1) lit. c) si g), continutul programelor si modul de desfasurare a bacalaureatului - real, umanist si de profil - se stabilesc de catre Ministerul Īnvatamāntului si se dau publicitatii pana la data inceperii anului scolar.

Art. 27. - (1) Examenul de bacalaureat se sustine in fata unei comisii stabilite de inspectoratul scolar. Comisia este condusa de un presedinte, numit de Ministerul Īnvatamāntului dintre cadrele didactice universitare de predare, avand titlul stiintific de doctor. (2) In decursul unui an scolar se organizeaza o singura sesiune de bacalaureat. Rezultatele examenului de bacalaureat sunt publice. (3) Comisiile sunt alcatuite din profesori de la alte licee decat cele in care se sustine bacalaureatul. (4) Numarul comisiilor si numarul unitatilor de īnvatamānt in care se desfasoara examenul de bacalaureat se stabilesc de catre Ministerul Īnvatamāntului. (5) Candidatii se pot prezenta pentru sustinerea examenului de bacalaureat de cel mult trei ori.

Art. 28. - (1) In urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat si, dupa caz, atestatul profesional. Eliberarea atestatului profesional, prevazut la Art. 26. alin. (2), nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat. (2) Absolventilor de liceu fara diploma de bacalaureat li se elibereaza, la cerere, certificat de absolvire si copie de pe foaia matricola. (3) Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la bacalaureat au obtinut media 10, primesc diploma de merit.

Sectiunea a 3-a
Īnvatamāntul profesional

Art. 29. - Īnvatamāntul profesional se organizeaza ca īnvatamānt de zi sau seral, prin scoli profesionale si scoli de ucenici. Aceste scoli pot functiona independent sau pe langa grupuri scolare.

Art. 30. - (1) Reteaua īnvatamāntului profesional este organizata de catre Ministerul Īnvatamāntului, cu consultarea factorilor interesati. (2) Reteaua īnvatamāntului profesional, meseriile pentru care se scolarizeaza si numarul de locuri aferente se dau publicitatii cu 6 luni inainte de inceperea anului scolar. (3) Planurile de īnvatamānt si programele analitice se elaboreaza si se aproba de catre Ministerul Īnvatamāntului, cu consultarea factorilor interesati.

Art. 31. - (1) La scolile profesionale se pot inscrie absolventi de gimnaziu cu certificat de capacitate. (2) Durata studiilor in scolile profesionale este de 2-4 ani. (3) Admiterea in scolile profesionale se face pe baza de probe stabilite si elaborate de unitatile de īnvatamānt respective.

Art. 32. - Scolile profesionale organizeaza, la cererea agentilor economici si a institutiilor publice sau particulare, pe baza de contract, cursuri de calificare si de conversie profesionala.

Art. 33. - (1) La scolile de ucenici se pot inscrie absolventi de gimnaziu, cu sau fara certificat de capacitate, in vederea insusirii unor deprinderi preponderent practice. (2) Durata studiilor in scolile de ucenici este de 1-3 ani. (3) Scolile de ucenici functioneaza in cadrul scolilor profesionale. (4) Admiterea in scolile de ucenici se face prin testari specifice meseriei.

Art. 34. - (1) Cursurile scolii profesionale si ale scolii de ucenici se incheie cu examen de absolvire. (2) Diploma de absolvire confera dreptul de a exercita meseria pentru care absolventul a fost pregatit.

Art. 35. - Organizarea īnvatamāntului profesional, admiterea si examenul de absolvire sunt reglementate de Ministerul Īnvatamāntului, prin metodologie specifica.

Art. 36. - Cursantii si absolventii īnvatamāntului profesional cu certificat de capacitate pot urma studiile in īnvatamāntul liceal prin concurs de admitere, in conditiile prezentei legi.

Capitolul V
Īnvatamāntul de arta si īnvatamāntul sportiv

Art. 37. - (1) Īnvatamāntul de arta si īnvatamāntul sportiv se organizeaza pentru elevii cu aptitudini in aceste domenii. (2) Unitatile in care se organizeaza īnvatamāntul de arta si īnvatamāntul sportiv se aproba de catre Ministerul Īnvatamāntului, la propunerea inspectoratelor scolare.

Art. 38. - In īnvatamāntul de arta si in īnvatamāntul sportiv: a) scolarizarea se realizeaza, de regula, incepand cu clasele primare; b) admiterea se face prin testarea aptitudinilor specifice; c) planurile de īnvatamānt sunt adaptate profilului; d) studiul disciplinelor de specialitate se realizeaza pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Īnvatamāntului; e) examenul de capacitate include si o proba practica, specifica domeniului artistic sau sportiv studiat; f) programele analitice pentru īnvatamāntul liceal de arta si īnvatamāntul liceal sportiv respecta obiectivele stabilite pentru profilul teoretic-real sau umanist.

Art. 39. - Pentru fiecare profil al īnvatamāntului de arta si al īnvatamāntului sportiv se elibereaza certificat de capacitate, respectiv diploma de bacalaureat, care atesta specialitatea absolvita.

Art. 40. - (1) Pentru activitatea sportiva si artistica de performanta, Ministerul Īnvatamāntului poate organiza cluburi scolare, scoli si licee cu program sportiv sau de arta, integrat sau suplimentar. (2) Pentru sprijinirea activitatii sportive si artistice de performanta, Ministerul Īnvatamāntului organizeaza tabere sportive sau de creatie artistica, concursuri sportive sau artistice, campionate scolare, festivaluri; acorda burse si alte forme de sprijin material. (3) Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Culturii si celelalte ministere interesate au obligatia sa sprijine financiar si material activitatile de performanta in domeniul sportului si al artelor.

Capitolul VI
Īnvatamāntul special

Art. 41. - (1) Īnvatamāntul special se organizeaza de catre Ministerul Īnvatamāntului, pentru prescolarii si elevii cu deficiente mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socioafective si de comportament, sau cu deficiente asociate, in scopul instruirii si educarii, al recuperarii si integrarii lor sociale. (2) Integrarea scolara a copiilor cu cerinte educative speciale se realizeaza prin unitati de īnvatamānt special, in grupe si clase speciale din unitati prescolare si scolare obisnuite, sau in unitati de īnvatamānt obisnuite, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale.

Art. 42. - (1) Īnvatamāntul special este gratuit. (2) Pregatirea si perfectionarea personalului didactic specializat, organizarea si evaluarea īnvatamāntului special se fac de catre Ministerul Īnvatamāntului. Finantarea īnvatamāntului special este asigurata de Ministerul Īnvatamāntului si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. (3) Unitatile de īnvatamānt special pot beneficia de sprijinul institutiilor de protectie sociala, al altor organizatii de stat si particulare, al societatilor de binefacere, al persoanelor fizice sau juridice din tara si din strainatate, pentru stimulare, compensare si recuperare a handicapului.

Art. 43. - Tipul si gradul handicapului copilului se stabilesc de comisii de expertiza, interscolare si judetene, subordonate inspectoratelor scolare.

Art. 44. - Īnvatamāntul special dispune de planuri de īnvatamānt, programe analitice, manuale si metodologii didactice elaborate in functie de tipul si gradul handicapului si aprobate de catre Ministerul Īnvatamāntului.

Art. 45. - (1) In īnvatamāntul prescolar si primar, in functie de evolutia copilului, se pot face propuneri de reorientare operativa dinspre scoala speciala spre scoala de masa si invers sau dinspre caminul-scoala spre scoala speciala si invers. (2) Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauza si de catre psihologul scolar. Hotararea de reorientare se ia de catre comisia de expertiza, cu acordul familiei sau al sustinatorului legal. (3) Copiii cu cerinte educative speciale, care nu au putut fi reorientati spre īnvatamāntul de masa pana la absolvirea īnvatamāntului primar, continua procesul de educatie in unitati ale īnvatamāntului special - gimnazial, profesional, liceal si postliceal - diferentiat dupa tipul si gradul handicapului.

Art. 46. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, impreuna cu alte organisme guvernamentale sau neguvernamentale cu preocupari in domeniu, asigura integrarea in viata activa, in forma corespunzatoare de munca, a absolventilor īnvatamāntului special, potrivit calificarii obtinute si in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Capitolul VII
Unitati conexe ale īnvatamāntului preuniversitar

Art. 47. - (1) La nivelul īnvatamāntului prescolar, primar si gimnazial, pe langa unele unitati de īnvatamānt reprezentative in zona respectiva se organizeaza centre logopedice interscolare, coordonate de inspectoratele scolare, ca structuri de īnvatamānt special integrat. (2) Centrele logopedice interscolare functioneaza cu profesori logopezi, avand calificarea in psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie; acestia au si obligatia indrumarii educatoarelor, invatatorilor si institutorilor in metodica dezvoltarii si corectarii limbajului celor care prezinta tulburari de vorbire. (3) Pentru copiii cu boli cronice, Ministerul Īnvatamāntului organizeaza, dupa caz, grupe sau clase in cadrul unitatilor sanitare respective.

Art. 48. - (1) Pentru copiii orfani sau pentru cei carora nu li se pot asigura conditii de viata in familia naturala, in familia adoptiva sau in plasament familial, functioneaza case de copii in subordinea inspectoratelor scolare. (2) Casele de copii functioneaza separat de unitatile īnvatamāntului special. (3) Transferarea dintr-un judet in altul a copiilor abandonati sau orfani de ambii parinti se poate face numai cu aprobarea Ministerului Īnvatamāntului. Scolarizarea lor se va face in conformitate cu Art. 8. (4) Inspectoratele scolare pot infiinta si organiza, cu acordul Ministerului Īnvatamāntului, case de copii de tip familial.

Art. 49. - (1) In judete si in municipiul Bucuresti functioneaza centre sau cabinete de asistenta psihopedagogica; acestea asigura si activitatea de orientare scolara si profesionala. (2) Regulamentul de functionare a acestor centre sau cabinete se stabileste prin ordin al ministrului īnvatamāntului.

Art. 50. - (1) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti functioneaza Casa corpului didactic, subordonata inspectoratului scolar. (2) Structura si atributiile Casei corpului didactic se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Īnvatamāntului.

Capitolul VIII
Īnvatamāntul postliceal

Art. 51. - (1) Īnvatamāntul postliceal se organizeaza de catre Ministerul Īnvatamāntului, din proprie initiativa sau la cererea agentilor economici si a altor institutii interesate. (2) Nomenclatorul specializarilor si al grupelor de specializari se stabileste de Ministerul Īnvatamāntului, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la propunerea factorilor interesati. (3) Persoanele care solicita organizarea unei scoli postliceale sau scolarizarea in cadrul acestui tip de īnvatamānt asigura finantarea acestora, prin contract cu Ministerul Īnvatamāntului. Fac exceptie scolile sanitare postliceale de stat, care sunt finantate de Ministerul Īnvatamāntului. (4) Scolile de maistri sunt scoli postliceale. (5) Īnvatamāntul postliceal are o durata de 1-3 ani.

Art. 52. - (1) Admiterea in īnvatamāntul postliceal se face prin concurs. (2) Au dreptul sa se inscrie la concursul de admitere absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat. La concursul de admitere in scolile sanitare postliceale se pot inscrie numai absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat. (3) Probele si conditiile de concurs, numarul de locuri si metodologia de desfasurare a concursului de admitere se stabilesc de Ministerul Īnvatamāntului, in cooperare cu initiatorii.

Art. 53. - (1) Īnvatamāntul postliceal se incheie cu examen de absolvire. (2) Promovarea examenului de absolvire da dreptul la obtinerea unui certificat care atesta profesia insusita. (3) In cazul nepromovarii examenului de absolvire, acesta mai poate fi sustinut de doua ori in decurs de 3 ani de la absolvire.

Art. 54. - Prin hotarare a Guvernului se stabilesc, anual, obligatiile statului referitoare la īnvatamāntul postliceal.

Capitolul IX
Īnvatamāntul superior

Art. 55. - Īnvatamāntul superior se realizeaza prin institutii de īnvatamānt si de cercetare: universitati, institute, academii, conservatoare si colegii universitare.

Art. 56. - Infiintarea institutiilor de īnvatamānt superior se face prin lege.

Sectiunea 1
Organizarea īnvatamāntului universitar

Art. 57. - Īnvatamāntul universitar are caracter deschis si se organizeaza sub forma de: a) īnvatamānt universitar de scurta durata; b) īnvatamānt universitar de lunga durata.

Art. 58. - Īnvatamāntul universitar de stat este gratuit, cu exceptia taxelor percepute pentru inscrierea la concursul de admitere, inmatriculari si reinmatriculari, reexaminari, repetentie si repetarea examenului de absolvire sau de licenta. De asemenea, se pot percepe taxe si pentru activitati didactice neincluse in planul de īnvatamānt, solicitate de studenti si aprobate de consiliul facultatii. Cuantumul taxelor se stabileste de catre senatele universitare.

Art. 59. - (1) Pot participa la admiterea in īnvatamāntul universitar absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat. Organizarea admiterii este de competenta fiecarei institutii de īnvatamānt superior, pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Īnvatamāntului. Concursul de admitere se poate organiza in doua sesiuni. (2) Absolventii de liceu, care au obtinut intr-unul dintre ultimii 2 ani de studii distinctii la olimpiade scolare internationale, concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic, au dreptul de a se inscrie in īnvatamāntul universitar fara sustinerea concursului de admitere la acele facultati sau sectii de specialitate la care admiterea contine in probele de concurs disciplina la care au fost distinsi. (3) Cifra de scolarizare in īnvatamāntul universitar de stat se stabileste anual, prin hotarare a Guvernului, pe baza studiilor de prognoza si la propunerea senatelor institutiilor de īnvatamānt superior. (4) In īnvatamāntul universitar de stat conditiile de admitere, reteaua si cifrele de scolarizare se fac publice cu cel putin 6 luni inainte de inceperea anului universitar.

Art. 60. - (1) Activitatea didactica se poate organiza in urmatoarele forme: de zi, seral si fara frecventa. Formele de īnvatamānt seral si fara frecventa pot fi organizate numai de catre institutiile de īnvatamānt care au si cursuri de zi. (2) Durata studiilor in īnvatamāntul seral si in cel fara frecventa este mai mare cu un an decat cea prevazuta pentru īnvatamāntul de zi. (3) Diplomele sau certificatele de absolvire eliberate de institutiile de īnvatamānt superior pentru specializarile acreditate sunt echivalente, indiferent de forma de īnvatamānt absolvita. (4) Studentii pot urma concomitent doua specializari, daca indeplinesc conditiile de admitere cerute. Studentii respectivi pot beneficia de bursa de stat pe durata maxima a unei specializari. (5) Absolventii cu diploma de licenta pot urma o a doua specializare, fara concurs de admitere, in conditiile stabilite in Carta universitara.

Art. 61. - (1) In institutiile de īnvatamānt superior pot fi inscrisi si studenti straini, in conformitate cu prevederile legale. (2) Cetatenii straini care studiaza in Romānia in īnvatamāntul superior de stat, cu exceptia celor care beneficiaza de burse din partea statului roman, platesc taxe de scolarizare stabilite anual prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 2-a
Īnvatamāntul universitar de scurta durata

Art. 62. - (1) Īnvatamāntul universitar de scurta durata este de 3 ani, cu exceptia cazului prevazut de

Art. 64.alin. (2), si este organizat in colegii universitare, in cadrul institutiilor de īnvatamānt universitar de lunga durata. (2) Infiintarea colegiilor universitare se aproba de catre Ministerul Īnvatamāntului, la propunerea senatului institutiei de īnvatamānt superior.

Art. 63. - (1) Admiterea in colegiile universitare se face pe baza criteriilor prevazute pentru īnvatamāntul universitar de lunga durata. (2) Studiile in īnvatamāntul universitar de scurta durata se incheie cu examen de absolvire, organizat pe baza criteriilor elaborate de catre Ministerul Īnvatamāntului si a unei metodologii stabilite de senatele universitare. Absolventii primesc diplome in care se specifica domeniul specializarii dobandite. (3) Absolventilor care nu au promovat examenul mentionat la alin. (2) li se aplica prevederile prezentei legi.

Art. 64. - (1) Colegiile cu profil pedagogic asigura pregatirea de institutori pentru īnvatamāntul prescolar si primar; acestia dobandesc specializarea si pentru predarea in īnvatamāntul gimnazial, dupa caz, a unei discipline: limba straina, muzica, desen sau educatie fizica. (2) Durata studiilor la colegiul pedagogic este de 2 ani, pentru absolventii liceelor pedagogice, si de 3 ani, pentru absolventii liceelor cu alt profil. (3) In cadrul colegiilor pedagogice functioneaza serii paralele, cu planuri de īnvatamānt diferite, in raport cu durata scolarizarii.

Art. 65. - (1) Absolventii cu diploma ai colegiilor universitare pot continua studiile in īnvatamāntul universitar de lunga durata, in cadrul profilului studiat initial sau apropiat, prin concurs, in limita locurilor disponibile pentru anul universitar curent, stabilite de senatul institutiei de īnvatamānt superior primitoare. Criteriile de inscriere se stabilesc de institutiile de īnvatamānt universitar de lunga durata. (2) Candidatii admisi vor sustine examenele de diferenta stabilite de consiliile facultatilor. In urma promovarii examenelor de diferenta, candidatii vor fi inscrisi in anul III al īnvatamāntului universitar de lunga durata.

Sectiunea a 3-a
Īnvatamāntul universitar de lunga durata

Art. 66. - (1) Īnvatamāntul universitar de lunga durata se desfasoara in universitati si in alte institutii echivalente, precum: institute, academii, conservatoare, in facultati si la specializari autorizate sau acreditate. (2) Infiintarea de noi facultati se aproba de catre Ministerul Īnvatamāntului, iar structura acestora, de catre senatele universitare.

Art. 67. - (1) Durata studiilor la cursurile de zi in īnvatamāntul universitar de lunga durata este, in functie de profil, de 4-6 ani si se stabileste prin hotarare a Guvernului. Modificarea duratei studiilor se poate face numai incepand cu anul I. (2) Studiile in īnvatamāntul universitar de lunga durata se incheie cu examen de licenta, care consta in proiect sau lucrare de diploma si in probe generale si de specialitate. Criteriile de organizare a examenului de licenta se stabilesc de catre Ministerul Īnvatamāntului, iar metodologia, de catre senatele universitare. (3) Absolventii care au promovat examenul de licenta primesc titlul de licentiat in profilul si in specializarea urmate. (4) Absolventii care nu au promovat examenul de licenta primesc, la cerere, un certificat de studii si copie de pe foaia matricola. Ei mai pot sustine examenul de cel mult doua ori, in decurs de 5 ani de la absolvire. (5) Titulatura diplomei de licenta se stabileste de catre Ministerul Īnvatamāntului, in conformitate cu standardele internationale. (6) Diplomele eliberate de institutiile de īnvatamānt universitar de lunga durata pana in anul 1993 inclusiv sunt echivalente cu diploma de licenta.

Art. 68. - (1) Studentii si absolventii care opteaza pentru profesiunea didactica sunt obligati sa participe la activitatile departamentului pentru pregatirea personalului didactic. (2) Departamentul functioneaza in institutiile de īnvatamānt superior, pe baza de regulament, si are planuri de īnvatamānt distincte, care cuprind discipline de pregatire teoretica si practica in domeniile pedagogiei, psihologiei, logicii, sociologiei si metodicii de specialitate. In realizarea activitatilor proprii, departamentul este sprijinit de facultatile de profil. (3) Pregatirea studentilor prevazuta la alin. (1) si (2) se realizeaza in regimul activitatilor didactice optionale. Planurile de īnvatamānt ale departamentului sunt integrate in planurile de īnvatamānt ale facultatilor de profil. (4) Absolventilor departamentului pentru pregatirea personalului didactic li se elibereaza certificate de absolvire, pe baza carora sunt abilitati sa functioneze in calitate de cadre didactice. (5) Absolventii īnvatamāntului universitar pot profesa in īnvatamānt numai daca fac dovada ca au efectuat pregatirea prin disciplinele prevazute la alin. (2) sau vor efectua aceasta pregatire in primii 3 ani de la angajare.

Art. 69. - Activitatile clinice din īnvatamāntul medical superior de stat se organizeaza in unitatile sanitare publice atestate, care apartin Ministerului Sanatatii si celorlalte ministere cu retea sanitara proprie. Metodologia de organizare si de desfasurare a acestor activitati se elaboreaza de catre Ministerul Īnvatamāntului si Ministerul Sanatatii.
Īn continuare...

Legea īnvatamāntului
art. 1-69, art. 70-115, art. 116-185

    Cursuri gratuite    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC Romānia, 2001-2004
www.1educat.ro

Gazduire: HostX (oferte de hosting)