1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training    

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  mediul educational  legislatie  programul de educatie a adultilor   

Cursuri
Cariera
Resurse
Editor
Asistent
Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar   Asistent online:

 Pentru cautare īn pagina, apasati <Ctrl>-F
 Pentru marimea textului, apasati "View" din meniu
 

 

ORDIN nr. 3062 din 18.01. 2000
cu privire la punerea in aplicare a Programului de educatie a adultilor desfasurat de scoli, licee si casele corpului didactic

Programele de educatie de-a lungul intregii vieti au devenit in toata lumea o prioritate a sistemelor de invatamant. Educatia adultilor este o problema constientizata si abordata sistematic de tarile europene, ca o resursa enorma pentru dezvoltari tehnice, economice, institutionale si umane, ca si pentru asigurarea echitatii in ceea ce priveste respectarea egalitatii sanselor. In tara noastra este necesara trecerea la forme sistematice, institutionalizate de educatie a adultilor, conform practicilor internationale care s-au dovedit eficiente.

Ministerul Educatiei Nationale a dat publicitatii in luna iunie 1999 proiectul Programului de educatie a adultilor in scoli si licee, care a fost supus discutiei publice (Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 3920 din 2 iunie 1999).
Educatia adultilor, ca dimensiune speciala a educatiei de-a lungul intregii vieti (life long learning education) insumeaza activitatile care au ca scop dezvoltarea cunostintelor, capacitatilor, competentelor si atitudinilor de care adultul are nevoie intr-o anumita situatie din viata sa, in scopul de a-l ajuta sa-si gaseasca locul si rolul cele mai potrivite in societatea in care traieste.
Prin adult se intelege persoana care a iesit, dintr-un motiv sau altul, din sistemul de educatie formala, uneori la nivelul invatamantului obligatoriu, alteori inainte de finalizarea acestuia, iar alteori a dobandit un nivel inalt de educatie in cadrul formarii sale initiale, dar doreste sa continue studiul in domeniul respectiv, sa-si completeze nivelul initial dobandit sau sa-si schimbe/largeasca domeniul de competenta.
Educatia adultilor presupune, prin urmare, formarea acestora in cadrul unui proces sistematic de dezvoltare a cunostintelor, aptitudinilor, competentelor si atitudinilor cerute de exercitarea unor sarcini specifice. In cadrul acestui proces, formarea profesionala a adultilor reprezinta o zona de interes deosebit.
Conferinta internationala de educatie a adultilor CONFINTEA V-Hamburg, 1997, la care Romānia a fost reprezentata, Declaratia de la Hamburg, dar si dezbaterile regionale care au precedat si care au urmat acesteia, vizeaza promovarea unor strategii la nivel national, regional si international, care au ca scop revederea prioritatilor si remobilizarea resurselor de educatie a adultilor, pentru a investi cat mai mult in fiecare adult care se pregateste, pentru a permite acestuia sa-si dezvolte capacitatea de a actiona si, prin urmare, de a-si imbunatati calitatea vietii.
Educatia adultilor este un program care permite scolilor profesionale, liceelor, colegiilor si universitatilor sa-si sporeasca aportul la dezvoltarea comunitatilor si sa-si consolideze resursele extrabugetare.

In conformitate cu Legea invatamantului nr. 84/1995 republicata (titlul III, capitolul IV, referitor la educatia permanenta),
Avand in vedere:
prevederile Ordonantei nr. 102 din 1998, cu privire la formarea profesionala continua prin sistemul educational in Romānia,
prevederile Legii nr. 145/1998, privind constituirea Agentiei Nationale de Ocupare si Formare Profesionala,
prevederile Legii nr. 132/1999 privind infiintarea si functionarea Consiliului National de Formarea Profesionala a Adultilor,
si prevederile cuprinse in ordinele anterioare ale ministrului Educatiei Nationale:
5070 din 23 noiembrie 1998, referitor la "Regulamentul privind autorizarea furnizorilor de pregatire si acordarea certificatelor de pregatire profesionala",
3140 din 19 ianuarie 1998, cu privire la "Programul formarii profesionale continue in conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995",
3407 din 13 martie 1998 privind "Organizarea formarii profesionale continue prin unitatea scolara",
3289 din 19 februarie 1998 cu privire la "Invatamantul deschis la distanta - centre de studii - din Romānia",
4149 din 13 iulie 1998 cu privire la "Participarea invatamantului romanesc la noua generatie de programe europene 2000-2004",
4356 din 24 august 1998, privind "Folosirea autonoma a resurselor extrabugetare de catre institutiile si unitatile de invatamant",
3080 din 12 ianuarie 1999, privind "Programul educational Valori si mijloace ale educatiei de astazi",
3633 din 14 aprilie 1999 privind "Eradicarea analfabetislului, reducerea abandonului scolar si intarirea scolarizarii",
3421 din 12 martie 1999, privind "Folosirea finantarilor si contributiilor autoritatilor si comunitatilor locale de catre scoli si licee",
3859 din 21 mai 1999, privind "Autorizarea scolilor si liceelor sa preia si sa foloseasca contributii ale comunitatii locale",
5080 din 1 iulie 1999, privind "Educatia celei de-a doua sanse",
5077 din 30 iunie 1999, privind "Formele in care se organizeaza educatia adultilor",
4058 din 7 iulie 1999, cu privire la "Educatia antreprenoriala in invatamantul preuniversitar din Romānia",
3920 din 2 iunie 1999, cu privire la "Programul de educatie a adultilor",
4281 din 18 august 1999, cu privire la aplicarea experimentala a "Programului de combatere a marginalizarii si excluderii sociale si profesionale a tinerilor care au abandonat invatamantul obligatoriu si nu au dobandit competentele minime necesare ocuparii unui loc de munca",
4322 din 31 august 1999, privind "Integrarea scolilor si liceelor in comunitatile locale prin contract",
5145 din 28 decembrie 1999, cu privire la reglementari privind descentralizarea invatamantului preuniversitar si crearea autonomiei institutionale a inspectoratelor scolare, scolilor si liceelor,
3032 din 11 ianuarie 2000, privind criteriile de constituire a claselor de pregatire profesionala, liceala sau postliceala din unitatile invatamantului de stat, cu sustinere financiara din partea solicitantilor,

Avand in vedere, de asemenea, Notificarile MEN:
Nr. 11510 din 7 iulie 1999 privind "Optiuni ale Ministerului Educatiei Nationale cu privire la fomarea profesionala continua",
Nr. 11650 din 26 iulie 1999, privind "Afirmarea scolii ca sistem de servicii catre comunitate",
Nr. 11 651 din 26 iulie 1999 privind "Relatia scoala - piata muncii - mediul social - economic",
Nr. 11654 din 26 iulie 1999, privind "Invatamantul deschis la distanta",

In baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 690/1997, cu completarile si modificarile ulterioare,

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE
dispune:

Art. 1.In cadrul autonomiei institutionale a inspectoratelor scolare judetene, a scolilor si liceelor si din perspectiva funtionarii unitatilor de invatamant ca sistem de servicii pentru comunitatle locale , incepand cu semestrul al doilea al anului scolar 1999-2000, scolile, liceele si casele corpului didactic vor introduce in oferta scolii, respectiv in planurile de activitati, programe concrete de educatie a adultilor, concepute si realizate in raport cu nevoile specifice ale comunitatilor respective si in cooperare cu autoritatile locale, cu reprezentanti ai societatii civile (organizatii nonguvernamentale, sindicate, parinti, reprezentanti ai cultelor etc.) si cu reprezentanti ai patronatelor.

Art. 2.Programele de educatie a adultilor oferite de scoli, licee si casele corpului didactic in corelatie cu nevoile locale identificate vor avea in vedere cu precadere:
· completarea educatiei de baza (inclusiv alfabetizare) a adultilor care, din diferite motive, nu au finalizat invatamantul obligatoriu;
· pregatirea profesionala a adultilor in sistemul formarii profesionale initiale si continue si a reconversiei profesionale;
· pregatirea adultilor in sistemul educatiei permanente in domenii de interes, precum tehnologia informatiei, limbile straine, educatia economica si antreprenoriala, educatia pentru o cetatenie democratica, educatia pentru sanatate, management, educatia parintilor si altele.
Programele de educatie a adultilor pot fi realizate si in cooperare cu alte institutii abilitate: universitati populare si deschise, case de cultura, oficii ale fortei de munca, organizatii nonguvernamentale, alte structuri sau institutii private care ofera cursuri de educatia adultilor. Scolile, liceele si casele corpului didactic pot, de asemenea, potrivit legii, sa ofere asistenta, pe baza de contract, celor care organizeaza diferite programe in sistemul educatiei permanente.

Art. 3.Programele de educatie a adultilor sunt deschise pentru toate persoanele care au depasit varsta legala de scolarizare in invatamantul obligatoriu, scoli profesionale si licee. Ele se vor adresa cu precadere unor categorii de populatie considerata de risc:
· persoane care nu au urmat niciodata cursurile unei scoli, persoane care au abandonat cursurile invatamantului obligatoriu, persoane care au absolvit aceste cursuri, dar care nu stapanesc capacitatile de lectura, scriere, calcul;
· someri;
· persoane defavorizate din punct de vedere economic, social, cultural;
· persoane care au probleme specifice de sanatate, care au forme diverse de handicap sau care nu sunt integrate in mediul familial, profesional sau social.

Art. 4.Finantarea programelor de educatie a adultilor se poate face in modalitati diferite, in functie de grupurile tinta si de prioritati: finantare bugetara pentru programele considerate prioritate, precum completarea educatiei de baza a adultilor (inclusiv programe de alfabetizare), la propunerea ofertantului de program si cu aprobarea inspectoratului scolar judetean sau al municpiului Bucuresti sau, dupa caz, a Ministerului Educatiei Nationale ; finantare extrabugetara (prin autofinantare, taxe, sponsorizari etc.) pentru toate categoriile de programe, inclusiv, in functie de resurse, pentru cele de completare a educatiei de baza.
Conform Legii invatamantului 84/1995 republicata, Art. 170. (3) "Institutiile de invatamant pot beneficia si de alte surse de venituri in conditiile legii: venituri proprii, subventii, donatii, sponsorizari si taxe de la persoane juridice si fizice". Cuantumul taxelor prevazute pentru cursurile de educatie a adultilor este stabilit de Consiliul de administratie al unitatii respective si aprobat de inspectoratul scolar judetean si al municipiului Bucuresti. Conform Ordinului ministrului Educatiei Nationale nr. 5145 din 28 decembrie 1999, privind descentralizarea invatamantului preuniversitar si crearea autonomiei institutionale a inspectoratelor scolare, scolilor si liceelor, "Directiunile unitatilor de invatamant sunt autorizate sa organizeze clase de reconversie profesionala, completare a studiilor, continuare a studiilor, invatamant la distanta, pe baza de taxe. Resursele obtinute raman la dispozitia unitatii de invatamant respective, care le foloseste autonom."

Art. 5.Programele de educatie a adultilor se pot desfasura in diferite forme, ca module, cursuri sau programe de formare prin invatamantul de zi, seral, cu frecventa redusa, prin forme de educatie deschisa si la distanta. Forma de organizare, durata programelor/ cursurilor, criteriile de acces la acestea, continutul lor se stabilesc de catre conducerile unitatilor de invatamant si caselor corpului didactic si se aproba de inspectoratele scolare judetene sau, dupa caz, de Ministerul Educatiei Nationale, conform legii. Programele de formare profesionala vor avea aprobarea Centrului National de Pregatire Profesionala si ale directiei de specialitate din MEN. In situatia programelor bugetare, grupele si clasele de studiu se dimensioneaza conform legii. In situatia programelor realizate prin venituri extrabugetare, grupele si clasele de studiu se stabilesc de catre consiliile de administratie ale scolilor, liceelor si caselor corpului didactic si se aproba de catre inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti.

Art. 6.Scolile, liceele si casele corpului didactic vor promova programele de educatia adultilor prin mass-media centrala si locala si prin parteneriatele cu autoritatile locale, organizatii nonguvernamentale, organizatiile patronale etc.

Art. 7.Plata personalului didactic si nedidactic angajat in programele de educatie a adultilor se face conform legii, din resurse bugetare si extrabugetare, in sistem cumul sau plata cu ora.

Art. 8.Recunoasterea si certificarea studiilor realizate in cadrul programelor de educatie a adultilor oferite de institutiile MEN (scoli, licee, case ale corpului didactic) se face in conformitate cu legislatia in vigoare. MEN va intreprinde pana la 1 martie 2000 demersurile necesare pentru reglementarea recunoasterii si certificarii acestor studii prin colaborarea cu alte ministere interesate: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Culturii si altele.

Art. 9.Organizarea programelor de educatie a adultilor in unitatile de invatamant si in casele corpului didactic se va face in asa fel incat programul scolar al elevilor si activitatile specifice ale caselor corpului didactic sa se desfasoare in mod normal. In cadrul acestor programe, spatiile si facilitatile de invatamant vor fi puse la dispozitia participantilor dupa orele obisnuite de program sau, in functie de situatie, in timpul programului obisnuit al unitatilor si institutiilor respective, dar fara perturbarea acestuia.

Art. 10.Secretariatul de stat pentru invatamantul preuniversitar, Secretariatul de stat pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale, directiile de specialitate ale MEN, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, directiunile scolilor si liceelor, directiunile caselor corpului didactic pun in aplicare prezentul Ordin.

Ministru, Andrei Marga, Secretar de stat, Mircea Fronescu, Secretar de stat, Joszef Koto, Secretar general, Horia Gavrila, Consilier, Dakmara Georgescu, Consilier, Catalin Baba, Director general, Madlen Serban, Director general, Liliana Preoteasa, Director general, Laslo Murvai, Director general, Marian Caraus, Director, Cristina Icociu

Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar

    Cursuri gratuite    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC Romānia, 2001-2004
www.1educat.ro

Gazduire: HostX (oferte de hosting)