1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training    

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  mediul educational  legislatie  formarea profesionala continua   

Cursuri
Cariera
Resurse
Editor
Asistent
Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar   Asistent online:

 Pentru cautare Ón pagina, apasati <Ctrl>-F
 Pentru marimea textului, apasati "View" din meniu
 

 

Ordonanta nr. 102 din 08/27/1998
formarea profesionala continua prin sistemul educational
Monitorul Oficial nr. 321 din 08/28/1998

In temeiul Art. 107. alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al Art. 1. pct. 10 lit. g) din Legea 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Art. 1. Formarea profesionala continua si promovarea sociala a persoanei se realizeaza, in conditiile prezentei ordonante, prin sistemul educational, m corelare cu cerintele si exigentele economiei de piata.

Art. 2. (1) Formarea profesionala continua prin sistemul educational se realizeaza prin programe specifice, initiate si organizate de institutii publice si organisme private cu activitate in domeniu, in spiritul parteneriatului social, utilizand metode interactive cu accent pe demersurile multimedia: educatie prin corespondenta, educatie la distanta, videoconferinte, instruire asistata pe calculator. (2) Finantarea cheltuielilor legate de derularea acestor programe se asigura din alocatii de la bugetul de stat sau din bugetele locale, contributii ale participantilor, organizatii sindicale si patronale, din Fondul national al formarii profesionale, constituit~in conditiile legii, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, din fonduri externe cu aceasta destinatie, precum si din alte surse.

Art. 3. (1) Formarea profesionala continua prin sistemul educational asigura: a) completarea educatiei de baza, prin educatie recurenta sau compensatorie; b) formarea profesionala continua prin: perfectionarea pregatirii profesionale si dobandirea unor noi calificari profesionale; c) educatia civica, prin dobandirea competentelor si a atitudinilor necesare exercitarii drepturilor si asumarii responsabilitatilor sociale ale fiecarui cetatean; d) educarea, cultivarea aptitudinilor si a intereselor individuale ale cetateanului pentru indeplinirea unui rol social activ.
(2) Formarea profesionala continua prin sistemul educational se poate realiza prin participarea celor interesati la programele organizate in cadru institutional sau prin studiu individual. Examinarea finala si certificarea se realizeaza in conditiile legii.

Art. 4. Formarea profesionala continua prin sistemul educational se realizeaza prin institutii educationale organizate ca persoane juridice de drept public sau privat, in conditiile legii: a) unitati si institutii de invatamant din sistemul preuniversitar si superior; b) scoli populare de arta, universitati populare, case de cultura, camine culturale, centre de cultura, biblioteci, muzee, case si cluburi ale tineretului sau sindicatelor, alte institutii publice; c) centre pentru formare profesionala continua din sistemul Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Culturii, altor ministere ori din subordinea autoritatilor publice locale; d) organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale.

Art. 5. Metodologia, criteriile de autorizare a institutiilor in domeniul formarii profesionale continue prin sistemul educational, precum si modalitatile de examinare finala si certificare a pregatirii profesionale sunt elaborate, in conditiile legii, de catre: a) Ministerul Educatiei Nationale sau Ministerul Muncii si Protectiei Sociale ori cu avizul acestora, dupa caz, la propunerea Ministerului Culturii sau a altor ministere interesate; b) Ministerul Educatiei Nationale pentru programele mentionate la Art. 3. alin. (1) lit. a), c) si d), programe organizate in unitatile si institutiile de invatamant din reteaua proprie; c) Ministerul Educatiei Nationale impreuna cu institutiile interesate in desfasurarea activitatilor mentionate la Art. 3. alin. (1) lit. a), c) si d); d) Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru programele de formare profesionala continua.

Art. 6. Institutiile educationale prevazute la Art. 4. pot elibera, in conditiile legii, diplome educationale sau certificate de absolvire, dupa caz, cu evidentierea competentelor dobandite, cu valabilitate nationala.

Art. 7. Formarea profesionala continua prin sistemul educational este asigurata de catre formatori, specialisti pe domenii, din tara sau din strainatate, remunerati conform legislatiei in materie.

Art. 8. Organizarea si durata programelor de formare profesionala continua prin sistemul educational pe domenii de activitate se realizeaza in conformitate cu normele metodologice emise de institutiile prevazute la Art. 5.

Art. 9. In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante institutiile abilitate vor proceda la emiterea normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar

    Cursuri gratuite    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC Romania, 2001
www.1educat.ro