1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training    

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  mediul educational  legislatie  parteneriatul social in educatie   

Cursuri
Cariera
Resurse
Editor
Asistent
Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar   Asistent online:

 Pentru cautare Ón pagina, apasati <Ctrl>-F
 Pentru marimea textului, apasati "View" din meniu
 

 

Ordonanta nr. 115 din 08/31/2000
parteneriatul social in educatie si formare profesionala initiala
Monitorul Oficial nr. 432 din 09/02/2000

In temeiul prevederilor Art. 107. din Constitutia Romaniei si ale Art. 1. lit. I, pct. 1 din Legea 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1. Parteneriatul social in educatie si formare profesionala initiala contribuie la dezvoltarea resurselor umane ca resursa strategica a dezvoltarii economice, la asigurarea coeziunii sociale prin combaterea formelor de excludere sociala prin educatie si faciliteaza interactiunea dintre mediul educational si cel cultural, social si economic, prin formularea explicita a raspunderilor sociale ale scolii si partenerilor acesteia.

Art. 2. (1) Parteneriatul social in educatie si formare profesionala initiala presupune o relatie de colaborare intre institutiile sistemului educational - unitate de invatamant, inspectorat scolar, Ministerul Educatiei Nationale si alte institutii subordonate acestora si: a) agenti economici si institutii reprezentand alte autoritati publice cointeresate; b) universitati, institutii de cercetare si dezvoltare, centre de expertiza, alte institutii care pot furniza date si informatii relevante pentru dezvoltarea educatiei; c) alte categorii de beneficiari, precum parinti, elevi, comunitatea de afaceri, grupuri si asociatii profesionale, sindicate, organizatii neguvernamentale, comunitatea locala; d) mass-media ca forma principala de transfer al informatiei privind raspunderea sociala a educatiei. (2) Partenerii sociali pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine.

Art. 3. In conditiile descentralizarii si consolidarii autonomiei institutionale in cadrul invatamantului preuniversitar, realizarea parteneriatului social urmareste urmatoarele obiective; a) sa asigure coerenta politicilor si a strategiilor nationale in care educatia si invatamantul reprezinta o prioritate; b) sa consolideze cadrul institutional si legislativ al dezvoltarii umane; c) sa asigure instrumente si practici de asistare a unitatilor de invatamant in dezvoltarea programelor specifice; d) sa implice comunitatile locale, autoritatile administratiei publice locale si alti parteneri in formele de asigurare a calitatii educatiei; e) sa asigure colaborarea scolii cu beneficiarii in acordarea sanselor egale de cuprindere si participare echitabila a tuturor membrilor societatii la procesul educational; f) sa elaboreze programe comune ale scolii si ale partenerilor ei in vederea integrarii socio-profesionale a absolventilor si a facilitarii tranzitiei de la scoala la locul de munca; g) sa dezvolte programe compensatorii de "a doua sansa" pentru populatia defavorizata; h) sa intareasca rolul unitaplor de ii-nvatamant ca centre de dezvoltare a resurselor umane la nivelul comunitatii locale; i) sa asigure articularea programelor europene si internationale care determina masuri de inovare si de dezvoltare la nivel local, judetean si regional; j) sa asigure prin colaborarea cu mass-media informarea completa si sistematica a publicului beneficiar, precum si a publicului larg in ceea ce priveste impactul social al programelor si masurilor din domeniul educatiei.

Art. 4. Formele de parteneriat social pot fi institutionalizate prin contract, conventie, protocol de colaborare, alte forme, incheiate intre institutiile sistemului de invatamant si partenerii prevazuti la Art. 3.

Art. 5. (1) Strlicturile parteneriale pot fi bi-, tri- sau pluripartite, cum ar fi: Consiliul National pentru Reforma invatamantului, Consiliul National pentru Formare si Educatie Continua, consiliul de administratie al inspectoratului scolar, consiliul consultativ al inspectoratului scolar. Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social in Invatamantul Profesional si Tehnic, consiliul de administratie al unitatii de invatamant, consiliul scolar al unei unitati sau al unor grupuri de unitati de invatamant. (2) In afara structurilor mentionate la alin. (1) Ministerul Educatiei Nationale poate infiinta si alte structuri cu atributii in domeniu prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Art. 6. Politicile de dezvoltare parteneriala sunt elaborate prin acord intre parteneri, prin programe strategice, iar practicile de implementare sunt reglementate prin structuri parteneriale specifice.

Art. 7. Activitatile desfasurate de partenerii sociali pot fi derulate in urmatoarele domenii: a) dezvoltarea bazei de cunoastere si a capacitatilor de inovare/schimbare; b) dezvoltarea resurselor umane proprii sistemului educational; c) dezvoltarea capacitatii institutionale; d) planificarea educationala si a formarii profesionale initiale (harta scolara, plan de scolarizare); e) consilierea si orientarea profesionala; f) dezvoltarea componentelor optionale si facultative ale curriculumului national; g) stabilirea calificarilor profesionale pentru care formarea se realizeaza prin sistemul educational si elaborarea standardelor de pregatire profesionala; h) formarea, initiala si certificarea profesionala; i) asigurarea coerentei formarii profesionale initiale cu formarea profesionala continua; j) protectia si sustinerea educationala a colectivitaplor vulnerabile - copiilor institutionalizati, copiilor strazii, persoanelor cu deficiente, copiilor sau tinerilor necuprinsi intr-o forma de invatamant sau in piata muncii, grupurilor minoritare; k) educatia comunitara si interculturala; l) finantarea educatiei si a formarii profesionale initiale de la bugetul de stat si bugetele locale; m) diversificarea si cresterea surselor de venituri ale unitatilor de invatamant; n) diversificarea ofertei de servicii dezvoltata de scoala pentru comunitate; o) promovarea unor masuri, programe, reglementari si legi favorabile dezvoltarii educatiei si formarii profesionale initiale; p) comunicarea publica; q) alte domenii de interes comun.

Art. 8. Evaluarea activitatilor parteneriale se realizeaza prin instrumente si programe de expertiza elaborate de institutiile partenere sau de terti in raport cu obiectivele strategice ale programului partenerial, in conditiile cresterii raspunderii publice a managementului fiecarei institutii din sistemul educational.

Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar

    Cursuri gratuite    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC Romania, 2001
www.1educat.ro