1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training  

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  resurse  Revista de Pedagogie  Recalificarea profesionala   
Oferta de cursuri, detaliată pe domenii
Planificarea carierei
Editor
Stiri, evolutii, legislatie, dictionar de termeni
Resurse utile pentru furnizorii de educatie
Asistent online
 

 

Articole din Revista de Pedagogie

Revista de Pedagogie este publicatie a Institutului de Stiinte ale Educatiei.
Publicarea acestor materiale în format electronic si distribuirea lor gratuit în sectiunea Resurse se realizeaza de catre 1educat.ro în colaborare cu Institutul de Stiinte ale Educatiei.

Revista electronica
Linkuri utile
eLearning
Aparitii editoriale
Stiri si evolutii

 

Educatia permanenta

 
 

Recalificarea profesionala - o alternativa pentru diminuarea somajului

Gheorghe VOICU

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

Procesul de restructurare economica pe care România îl parcurge în prezent, ca o consecinta a perioadei de tranzitie spre economia de piata, genereaza profunde efecte, nu numai în sfera productiva, ci si în domeniul social. Unul dintre acesta este situatia socio-profesionala a unui numar mare de persoane care pentru o anumita perioada se afla în afara muncii.

În fata fenomenului de proliferare a somajului, în special a celui de lunga durata, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a întreprins o serie de initiative legislative vizând asigurarea protectiei sociale pentru persoanele care au fost sau se afla în curs de disponibilizare. Sensul acestor masuri priveste atât asigurarea unor mijloace materiale necesare traiului zilnic, cât si posibilitatea dobândirii unor abilitati, a unor cunostinte suplimentare care sa le faciliteze procesul de reîntoarcere în activitate.

Legea nr. 1/1991 si Hotarârea Guvernului nr. 288/1991 alcatuiesc cadrul care reglementeaza masurile concrete de protectie sociala si recalificare a somerilor pe perioada în care acestia beneficiaza de sprijin material sub forma de ajutor de somaj sau alocatie de sprijin.

Potrivit acestor reglementari s-a creat un sistem propriu de calificare si recalificare a membrilor, activitatea respectiva fiind organizata de catre Directiile judetene de munca si protectie sociala, în unitati proprii (centre de calificare) precum si în unitati ale regiilor autonome, societatilor comerciale si ale întreprinderilor private. Sunt stabilite, de asemenea, conditiile de înscriere, modul de desfasurare a activitatii de instruire teoretica si practica, drepturile si obligatiile cursantilor, conditiile de examinare si încadrare în munca dupa absolvire. Pentru acoperirea unor cheltuieli aferente calificarii sau recalificarii somerilor (plata personalului si costul materialelor de instruire, pentru publicitate în domeniul îndrumarii profesionale) se aloca din cota de 20% din fondul de somaj.

Prin programul de calificare a somerilor pe anul 1992 s-a prevazut cuprinderea în cursuri a cca. 10% din numarul acestora. Pâna la finele anului respectiv au încheiat pregatirea cca. 27000 persoane, majoritatea lor în meserii specifice din sfera serviciilor (60%) sau în alte meserii, la cererea diferitilor agenti economici locali.

Sistemul de calificare, în forma sa actuala, raspunde în buna parte cerintelor acestei etape. Ca orice sistem, însa, este susceptibil de îmbunatatire în perspectiva, în sensul corelarii, în mai mare masura, a continutului si formelor de calificare cu nevoile personale ale somerilor si cerintele exprimate pe piata fortei de munca.

În esenta, un astfel de deziderat poate fi atins numai în conditiile, în care deciziile personale privind calificarea sunt rezultatul prelucrarii unor informatii asupra pietei fortei de munca (caracteristicile ocupatiilor, optiunile persoanelor si posibilitatile de formare profesionala oferite). În acest sens, ar trebui sa dispunem la nivel local de mai multe surse de prezentare a informatiilor necesare persoanelor interesate, pentru a solicita înscrierea la un curs de calificare.

Actualul sistem de afisare sau prezentare a locurilor pentru cursurile de calificare, organizate de directiile de munca, nu corespunde în totalitate nevoilor somerilor deoarece, informatiile au adeseori un caracter prea general si se refera în mica masura la aspecte privind continutul pregatirii, posibilitatile de integrare dupa finalizarea cursurilor, conditiile de salarizare, promovare etc.

Sprijinul pe care îl putem oferi somerilor pe linia informarii profesionale poate fi mai eficace prin prezentarea profilelor ocupationale, descrierea unor îndatoriri si sarcini de baza ale meseriilor, a cerintelor privind ocuparea locurilor de munca si a unor informatii de natura economica (numarul persoanelor încadrate în ramura si în meseria respectiva).

Alte informatii privind nevoile de forta de munca, exprimate de unii agenti economici, de stat sau particulari, ar putea fi, de asemenea, popularizate prin intermediul publicatiilor (reviste, buletine, ziare) sau alte mijloace de informare (radio, televiziune).

Deosebit de important este ca activitatea de calificare a somerilor sa se axeze, în mai mare masura, pe investigarea optiunilor individuale în strânsa legatura cu interesele si aptitudinile persoanelor pentru o anumita meserie sau profesie.

Unele sondaje efectuate în tara în legatura cu utilitatea acestor cursuri si evantaiul de preferinte exprimate de cei direct interesati, au evidentiat tendinta marii majoritati de a aprecia pozitiv oportunitatea acestor cursuri considerându-le o sansa suplimentara pentru individ, pentru o noua meserie sau un nou loc de munca acceptabil.

Tendinta este mai semnificativa, îndeosebi, în rândul persoanelor tinere precalificate, care se dovedesc mai mobile din punctul de vedere al recalificarii profesionale.

Metoda testarii preferintelor individuale ale somerilor în legatura cu un anumit curs de calificare urmeaza sa fie extinsa în toate judetele, aceasta oferind informatii utile pentru factorii locali, pe baza carora sa poata lua decizii cu privire la organizarea unor cursuri de calificare care sa raspunda, atât nevoilor de pe piata fortei de munca, cât si dorintelor individului.

Se simte nevoia, de asemenea, a articularii sistemului de calificare cu alte sisteme de integrare socio-profesionala, atât la nivelul local, cât si national. Actualmente, detinem putine informatii în legatura cu ceea ce se întâmpla cu somerii dupa absolvirea cursurilor de calificare (aproximativ 7500 persoane s-au încadrat în munca în 1992 în meseria pentru care s-au pregatit).

Desigur, procesul de recalificare si reintegrare a somerilor este mult mai complex. În realitate, problemele privind organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare, baza materiala, elaborarea sau adaptarea programelor de învatamânt, atestarea pregatirii constituie elemente ale unui sistem in curs de formare. Sub aspectul reglementarilor legale se simte înca necesitatea introducerii unor pârghii financiare care sa ajute somerii în organizarea sau dezvoltarea unor activitati de libera initiativa s.a.

Asa cum subliniam la început, sistemul de calificare a somerilor este perfectibil în timp, atât sub aspectul continutului, cât si al formelor de organizare. Investitiile de orice natura în domeniul calificarii somerilor sunt pe termen mediu si lung, iar efectele pe care contam nu vizeaza numai cadrul local. Printr-o activitate concertata a mai multor factori si, îndeosebi, în domeniul informarii si consilierii profesionale a persoanelor afectate de somaj, si nu numai a acestora (ex.: tinerii de pe bancile scolii), vom avea în final oameni mai putin indecisi în legatura cu viitorul lor profesional, iar pregatirea pe care o dobândesc le va oferi sanse mai mari de reusita profesionala, fiind capabili în acelasi timp, sa-si modeleze pregatirea în raport cu cerintele intervenite pe piata fortei de munca.

 

  Alte articole de la Institutul de Stiinte ale Educatiei

cursuri:
1educat.ro - portal de cursuri
    elearning.romania    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC România, 2001-2006
www.1educat.ro

Gazduire: HostX (oferte de hosting)