1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training  

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  resurse  invatamant deschis la distanta  proiectarea materialelor   
Oferta de cursuri, detaliata pe domenii
Planificarea carierei
Editor
Stiri, evolutii, legislatie, dictionar de termeni
Resurse utile pentru furnizorii de educatie
Asistent online

 

I.D.D.
Cursuri la distanta
Implementare
eLearning
Alte resurse
 

 

Proiectarea cursurilor pentru IDD

Criteriile ce normează proiectarea și evaluarea unui curs la distanță performant sunt următoarele:

 • Cursul să conțină definite obiective de așa manieră încât să ducă la posibilitatea măsurării performanțelor elevului;
 • Prezentarea obiectivelor să fie pe linia unui curriculum (programe);
 • Structura programului să se refere la:
  • Activitățile de recuperare integrate în program;
  • Trimiteri la paginile anetrioare pentru reactualizarea cunoștințelor;
  • Existența ramificațiilor secundare pentru alegerea gradelor de dificultate ale programului;
  • Existența unui meniu detaliat;
  • Utilizarea unei grafici adecvate unui suport vizual.
 • Cuantumul exercițiilor să se reflecte prin:
  • Varietatea de exemple, probleme și exerciții conținute ce fac apel la achizițiile anterioare;
  • Varietatea exercițiilor aplicative propuse pentru aprofundarea noțiunilor achiziționate în curs;
 • Evaluarea răspunsurilor itemilor să corespundă prin:
  • Existența explicațiilor pentru fiecare răspuns greșit;
  • Furnizarea unui comentariu (de către program) chiar în cazul unui răspuns neașteptat din partea utilizatorului;
  • Existența unor pre-teste înaintea noii unități de învățare care să furnizeze elevului indicațiile necesare alegerii drumului de parcurs din meniul programului;
  • Calitatea post-testelor (în funcție de obiectivele operaționale propuse) din materia însușită;
  • Notarea realizată de program în funcție de utilizatorul vizat;
  • Înregistrarea performanțelor obținute de elev și facilitățile comunicării lor profesorului și elevului;
 • Raporturile tutorialului cu elevul, identificate prin:
  • Gradul de solicitare (activizare) a elevului;
  • Controlul utilizatorului relativ la propria instruire (ritm, întrerupere, întoarcere, repetare);

Conținutul academic al unei unități de instruire trebuie să țină seama de:

 • tipul specific de informație furnizat de material sau de o anumită secvență a materialului:
  • de conținut
  • metodologic
  • de acțiune
 • densitatea informațiilor - numărul de unități noi de informație introduse într-un ecran;
 • continuitatea - ca raport între informațiile transmise și cunoștințele anterioare ale studentului;
 • utilitatea relativă - măsura utilității cunoștințelor transmise/ asimilate în viitoarele activități;
 • redundanța informațiilor - măsura repetabilității și complementarității informațiilor într-o unitate de instruire;
 • generalitatea - informația furnizată este sau nu relevantă pentru atingerea unui obiectiv de învățare;
 • transfer și extrapolare - informația este prezentată într-o manieră independentă/ intra-/ inter-/ multi-/ trans-disciplinară;
 • precizia - informațiile sunt verificabile/ demne de încredere;
 • oportunitatea - toate informațiile relevante pentru prezentarea unui subiect sunt oferite în materialul de învățare;
 • organizarea - informațiile sunt organizate în logica și filosofia disciplinei respective.

© Olimpius Istrate
Asociatia pentru Excelenta în Cariera (aec@1educat.ro)
Orice reproducere a prezentului material fără permisiunea autorului este interzisă.

 
 

eBooks


 

Cursuri online

cursuri:
1educat.ro - portal de cursuri
    elearning.romania    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC România, 2001-2006
www.1educat.ro

Gazduire web